خرید و فروش تخصصی دستگاه‌های کار کرده
خرید و فروش تخصصی دستگاه‌های کار کرده
آیپد پرو “۱۲.۹ مدل ۲۰۲۱ با پردازنده M1 (دستگاه نو)